Сьогодні: 20 Березня 2019 | 05:42
Ясно+3ветер 4 м\с
Мова: рус укр

27.16

30.84

Увійти

Усі вчителі перших класів Бердянська-2019

16:23

Школа – це прекрасний період в житті кожної дитини. Весь цей час вчителі будуть супроводжувати школярів і допомагати в їх починаннях, а візьмуть під своє крило дітей їх перші класні керівники. Тому журналісти «Бердянських відомостей» зібрали всіх вчителів початкової ланки навчальних закладів Бердянська, які з 1 вересня 2019 року працюватимуть в перших класах.

ШКОЛА №1 

Іванічева Ольга Олексіївна
спеціаліст вищої категорії

Стаж роботи: 14 років

Кожна дитина талановита, але її потрібно навчити орієнтуватися в сучасному світі, щоб з мінімумом витрат досягти максимального успіху. Саме тому, у власній педагогічній діяльності вчитель створює комфортні умови для повного розкриття обдарувань учнів, використовуючи при цьому різноманітні інноваційні освітні технологіїнологии.

 

 

 

 

Стекачова Алла Миколаївна
спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший вчитель»

Стаж роботи: 33 роки

У повсякденній роботі вчитель на високому рівні володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує. Уся система роботи зорієнтована на всебічний розвиток дитини, збереження її здоров’я та живого інтересу до навчання.

 

 

 

ШКОЛА №2

Карпець Надія Миколаївна
вища категорія, педагогічне звання «вчитель-методист»

Стаж роботи: 28 років

Плідно працює над формуванням життєвих компетенцій молодших школярів. Створює творчу атмосферу максимального розвитку особистості кожної дитини. Надає перевагу інноваційним освітнім технологіям.

 

 

 

Чуйко Алла Михайлівна
вища категорія, педагогічне звання «старший вчитель»

Стаж роботи: 39 років

За чотири роки початкової школи розвиває творчий потенціал кожної дитини, гнучкість учнівського мислення, обізнаність, вчить дітей займати активну позицію у засвоєнні знань. Вміє налагодити плідну співпрацю з дітьми та їх батьками.

 

 

ШКОЛА №3

Бризицька  Людмила Олександрівна
вища категорія, педагогічне звання «вчитель-методист»

Стаж роботи: 33 роки

Найважливішим є любов до дитини. Робота  вчителя спрямована на те, щоб знаходити обдарованих та здібних дітей,  плекати їхні таланти.

Навчання під час  уроків проходить через навчальну гру. Діти складають проекти, пишуть твори, беруть участь у багатьох конкурсах. Відкрити в кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитися й розквітнути – це основне завдання педагога.

 

 

Котенджи  Людмила  Олексіївна
вища категорія, педагогічне звання «вчитель-методист»

Стаж роботи: 40 років

Людмила Олексіївна – сучасний вчитель, якому притаманні любов до дітей, палке захоплення професією, людяність, чесність, скромність. Постійно шукає найбільш ефективні форми роботи на уроці, працює над розвитком пізнавальних інтересів і здібностей учнів.

 

 

 

Герегієв Василь Павлович
І категорія

Стаж роботи: 10 років

Найголовнішим  своїм завданням  учитель вважає навчити дітей мислити самостійно,  творчо; робити все, щоб дитячий талант розквітав з перших років навчання.  Важливим є те, щоб учні не тільки засвоювали певну суму знань, а й проходили школу громадянськості, щоб кращі риси людської душі були притаманні їм протягом усього життя.

 

 

Сенченко Яна Володимирівна  

І категорія

Стаж роботи: 11 років

Найважливіше в  роботі  вчителя – зацікавити учнів, викликати  інтерес до навчання та постійно підтримувати його,  чути учнів, радитися з ними, давати їм можливість вибору, щоб діти відчували себе активними учасниками освітнього процесу, розуміли,  що їхня думка має значення, та вчились висловлювати її. Невід’ємною частиною роботи педагога також є порозуміння вчителя з батьками, батьків між собою та батьків з учнями, тому важливо створити атмосферу взаємодопомоги між всіма учасниками освітнього процесу.

 

 

ШКОЛА №4

Гопцій Надія Дмитрівна

вища категорія,  педагогічне звання «старший вчитель», нагороджена знаком «ВІДМІННИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»

Стаж роботи: 35 років

Педагогічна майстерність вчителя, його творче ставлення до роботи забезпечує високу якість навчання школярів. Виховує чуйну особистість, яка нестандартно мислить, знаходить важливі життєві рішення, поважно ставиться до однолітків, батьків, вчителів, суспільства.

 

 

 

 

 

Тертична Юлія Василівна

ІІ категорія

Стаж роботи: 7 років

За чотири роки початкової школи  навчає дітей не лише бачити, але й розуміти, відчувати світ, пробуджує творчі можливості школярів. Співпрацює з кожним  учнем та батьками.

 

 

 

 

 

ШКОЛА №5

Поперечна Ірина Вадимівна

вища категорія, педагогічне звання «старший вчитель»

Стаж роботи: 36 років

За чотири роки початкової школи використовує різноманітні прийоми, методи й засоби навчання, розвиває креативність та нестандартне мислення учнів, створює сприятливі мікросередовище і морально-психологічний клімат для кожного в класі, вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси, надає допомогу учням у навчальній діяльності, з’ясовує причини неуспішності, забезпечує їх усунення.

 

 

 

 

Чертищєва  Лариса Володимирівна
Учитель-методист, вища категорія

Стаж  роботи: 30 років.

Упродовж останніх років піклується про виховання естетично розвиненого читача, який здатен розуміти позицію автора літературного твору і висловлювати власне судження про прочитаний художній твір, прищеплює учням любов до книги й читання взагалі.

Особливу увагу приділяє методиці розвивального навчання. Автор  програми курсу «Дитяча риторика повсякденного спілкування».

 

 

 

ШКОЛА №6

Біла Марина Валеріївна
вища категорія

Стаж роботи: 33 роки

Підтримує розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів. Розкриває потенційні можливості та здібності дітей, сприяє розвитку творчого мислення. Створює комфортні умови навчання. Передбачає урізноманітнення навчальної діяльності.

 

 

 

 

 

ШКОЛА №7

Беспалько Лариса Іллівна

вища категорія, педагогічне звання «старший вчитель»

Стаж роботи: 32 роки

Діяльність вчителя побудована на основі принципів ділового, творчого співробітництва з учнями та їх батьками. Створює умови для самовдосконалення, самореалізації й самоствердження кожної дитини. Сприяє формуванню всебічно розвиненої людини.

 

 

 

 

Садова Рита Вікторівна

категорія «спеціаліст»

Стаж роботи: 4 роки

Реалізує особистісно орієнтований підхід до навчання й виховання учнів. Постійно забезпечує стимулююче та емоційно підтримуюче середовище для всіх дітей. Бачить у кожному учневі всебічно розвинену особистість, здатну творчо, вільно й критично мислити.

 

 

 

 

ШКОЛА №8

Гладун Валентина Степанівна
вища категорія

Стаж роботи: 37 років

Працює над створенням хорошого мікроклімату спілкування в класі. Виховна робота ведеться систематично, наполегливо, спрямована на згуртування дитячої сім’ї, на прищеплення дітям цінних моральних якостей: дружби, добра, милосердя. Працює в тісному зв’язку з батьками.

 

 

 

 

ШКОЛА №9

Горохова Людмила Іванівна
кваліфікаційна категорія “спеціаліст”

Стаж роботи: 1 рік

Переконана, що діти бувають веселі і завзяті, старанні і працелюбні, справжні і щирі, розумні і креативні… та всі вони талановиті. Головне – розгледіти цей талант, і тоді на дитячому обличчі засяє усмішка. Адже в серці вчителя – велике бажання створити для учня школу радості та успіху.

 

 

 

 

 

ШКОЛА №11

Шиян Людмила Іванівна
вища категорія, педагогічне звання «старший учитель»

Стаж роботи: 37 років

Система роботи вчителя побудована за принципом доступності навчання, радості пізнання, індивідуальної та колективної творчості. Як садівник доглядає молоді саджанці, так і Людмила Іванівна допомагає своїм учням тягнутися до світла знань, бо вірить, що вони виростуть мудрими, творчими, здатними примножувати добро.

 

 

 

 

Пулім Євгенія Василівна
вища категорія, педагогічне звання  «вчитель-методист», відмінник освіти України

Стаж роботи: 37 років

За час навчання у початковій школі  вихованці Євгенії Василівни, стають особистостями, які вміють самостійно вчитися, думати. Пріоритетом в її роботі є створення творчої, доброзичливої атмосфери в процесі навчання, яка впливає на розвиток творчих здібностей учнів.

 

 

 

 

 

ШКОЛА №13

Войкова Олена  Миколаївна
перша кваліфікаційна категорія

Стаж роботи: 19 років

Головне, що має людина – здоров’я, тому у своїй роботі вчитель спирається на здоров’язберігаючі технології. Працює так, щоб навчання приносило учням радість, задоволення, успіх. Застосовує різні засоби активізації розумової діяльності, залучає школярів до пошукової роботи. Вміло поєднує навчання і виховання дітей, добре знає їх психологію та вікові особливості.

 

 

 

 

Нечипас Дарина Анатоліївна
друга кваліфікаційна категорія

Стаж роботи: 5 років

Уроки вчителя завжди цікаві, добре продумані, насичені, з вдало підібраною наочністю та різноманітним дидактичним матеріалом. Вчитель створює ігрову атмосферу, що розвиває пізнавальний інтерес і активність учнів, знімає втому, дозволяє втримати увагу. Віддає перевагу інтерактивним методам навчання, які допомагають кожній дитині вивчити свої можливості.

 

 

 

ШКОЛА №16

Лакісова Віталія Михайлівна
спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

Стаж роботи: 30 років

Віталія Михайлівна – учитель за покликанням. Забезпечує учням високий рівень знань, умінь і навичок. Серед її вихованців переможці олімпіад, конкурсів. Вона є співавтором серії ”Математичних тренажерів” для розвитку обчислювальних навичок, надрукованих видавництвом «Ранок». Учитель допомагає кожному учневі виявити індивідуальність. Сприяє розвитку критичного та творчого мислення учнів, прищеплює любов до рідної мови, постійно працює над згуртуванням учнівського колективу.

 

 

 

Присталова Наталія Анатоліївна
спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «вчитель-методист»

Стаж роботи: 35 років

Має високу науково-теоретичну підготовку, досконало володіє методикою проведення сучасного уроку, багато уваги приділяє співпраці з кожною дитиною та її батьками. Дбає про свідоме засвоєння школярами програмового матеріалу, здійснює індивідуальний підхід до учнів. Обожнює дітей, легко адаптується до сучасних умов навчання й виховання молодших школярів, перетворює навчання на свято.

 

 

 

 

 

Шарова Яна Валеріївна

спеціаліст другої категорії

Стаж роботи: 6 років

Вчитель добре володіє методикою проведення сучасного уроку. Дбає про свідоме засвоєння школярами програмового матеріалу, здійснює індивідуальний підхід до навчання кожної дитини. Її учні неодноразово ставали переможцями шкільних олімпіад.  Учитель бере активну участь у роботі шкільного методичного об’єднання, створила блог для батьків майбутніх першокласників. Маючи ще й спеціалізацію «практичний психолог», легко знаходить ключик до дитячих душ, а вони їй платять любов’ю за любов.

 

 

Волошина Наталя Іванівна
спеціаліст другої категорії

Стаж роботи: 3 роки.

Володіє педагогічною технологією та сучасними методами навчання. Вміє мотивувати учня до пізнання світу, сприяє розвитку нестандартного мислення, здійснює індивідуальний підхід до кожної дитини. Активно залучає на урок інтерактивні технології. Найголовнішою рисою вчителя вважає любов до дітей, які залюбки навчаються в того, кого люблять, а тому навчає з любов’ю. Володіє дивовижною здатністю відійти від авторитарного формату й бути на одному рівні з дітьми. Уміє налагодити співпрацю з кожною дитиною та її батьками.

 

 

 

ШКОЛА №20

Луб’янова Інна Миколаївна

вища категорія, педагогічне звання «старший вчитель»

Стаж роботи: 29 років

Котрий рік навчаю дітей та щоразу навчаюся від них сама, тому успіх своєї педагогічної праці вбачаю у постійному спілкуванні з дітьми, у взаємній любові вчителя і учнів, у вмінні «запалити» дітей до роботи.  Прагну не  робити поділу між дітьми на сильних і слабких, а вчу їх цінувати свою працю і виконувати її якнайкраще.

 

 

Крехальова Олена Михайлівна

вища категорія, педагогічне звання «старший вчитель»

Стаж роботи: 30 років

У своїй роботі намагаюся обирати такі форми і методи, які зрозумілі, доступні дітям певного віку, викликають зацікавленість та бажання працювати, проявляти свої вміння та здібності.

 

 

 

 

ГІМНАЗІЯ №2

Христова Лариса Миколаївна
вища категорія, педагогічне звання  «старший вчитель»

Стаж роботи: 29 років

Вчитель має високий рівень професійно-педагогічної та психологічної підготовки, вміє знаходити спільну мову зі школярами. Її майстерність ґрунтується, перш за все, на партнерстві між здобувачами освіти, вчителем і батьками, орієнтована на потреби учня в освітньому процесі.

 

 

 

Шестакова Олена Андріївна

спеціаліст

Стаж роботи: 2 роки

Олена Андріївна – це не тільки вчитель, а й творча особистість, знавець дитячих душ, вихователь, який володіє педагогічною технологією та крокує в ногу з сучасністю.

 

 

 

 

ГІМНАЗІЯ №3

Іванова Есміральда Назимівна

вища категорія, педагогічне звання “вчитель – методист”

Стаж роботи: 33роки

За чотири роки початкової школи зможе захопити навчанням кожного учня, розвине пізнавальну активність, навчить успішно вирішувати проблему вибору.

 

 

 

 

 

 

Момот Вікторія Іванівна

вища категорія, педагогічне звання «вчитель – методист»

Стаж роботи: 28 років

Вважає, що важливим засобом активізації дитячої допитливості та розумової активності є використання інтерактивних технологій, які зацікавлюють учня, пробуджують думки.

 

 

 

Головань Яна Володимирівна

спеціаліст
Стаж роботи: 5 років

За чотири роки навчання в початковій школі успішно підготовить своїх вихованців до свідомого самовизначення в реальному світі.

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №1 “Мрія” (Нововасилівка)

Капустіна Таїсія Анатоліївна

вища категорія, педагогічне звання  «старший вчитель»

Стаж роботи: 35 років

Характеризується високим рівнем педагогічної майстерності, оригінальним і високоефективним підходом до навчально-виховних завдань. Ефективно здійснює педагогічну діяльність. Віддана своїй справі. Підтримує допитливість та мотивацію учнів, їх бажання учитися, експериментувати, самовиражатися.

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС “КАПІТОШКА”

Томашевська Наталя Вікторівна

спеціаліст

Стаж роботи: 4 роки

На своїх уроках створює атмосферу доброзичливості, інтелектуального пошуку, умови для того, щоб кожен учень щоденно відчував радість від спілкування з учителем та однолітками. На її уроках діти отримують міцні знання, вчаться критично мислити, самостійно приймати виважені рішення, конструювати нові способи дій.

 

 

 

 

Правила прийому першокласників до школи у 2019 році, можна переглянути за посиланням: https://pro.berdyansk.biz/uk/pravila-prijomu-pershoklasnikiv-do-shkoli-v-2019-roci/

До уваги випускників! Без ID-к... Правила прийому першокласників...